close-icon

מחשבון הריון

כיצד מחשבון ההריון מחשב את הנתונים?

קודם כל, חשוב להתחיל ולומר שכל הריון מתקדם בזמן שלו, וקורה בזמן שלו, אבל זמן הריון אידאלי מתמשך בין 38-42 שבועות מתאריך הווסת האחרון שלך, כאשר מתחילת שבוע 40, תתכונני ללדת בכל רגע. (טיפים ללידה)

כלומר, מחשבון ההריון יודע לקבל את הנתון המייצג את התאריך של הווסת האחרון שלך, ומשם הוא מחשב את ממוצע ה40 שבועות, כלומר 280 ימים, ובאמצעות מספר פונקציות אלגוריתמיות, הוא יודע לספק את מספר השבועות והימים שעברו מזמן תחילת ההריון, את מספר השבועות וימים שנשארו עד סוף ההריון וכמובן תאריך לידה משוער.

לפיכך, כפי שאתן מבינות, מחשבון ההריון מספק תאריך לידה משוער, כי אין ביכולתנו לדעת בדיוק מתי מגיע הזמן שלך ללדת, אבל מחשבון ההריון מחשב את הנתונים לפי ממוצע 40 שבועות וכך הנתונים מופקים.

כדי לעבור למחשבון הריון – לחצי כאן.